เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโคกเมรุ

กำลังใจ ** วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 13.00 น.**
นายอัมพร ภาระพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโคกเมรุ ในช่วงปิดภาคเรียน และมอบเกียรติบัตรผลสอบ O-Net, NT ประจำปี 2562 สูงกว่าระกับประเทศ
กำลังใจ