อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

คณะครู วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโคกเมรุ เข้าร่วมกิจกรรม “อำเภอยิ้ม…..เคลื่อนที่” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะครู