ค่ายเทคโนฯ อาสาพัฒนาสังคม

ค่ายเทคโนฯ ค่ายเทคโนฯ อาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3″ ณ โรงเรียนวัดโคกเมรุ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21-24 ตุลาคม 2557 … จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่ายเทคโนฯค่ายเทคโนฯ