จบการศึกษา โรงเรียนวัดโคกเมรุ

จบการศึกษา ยินดีกับความสำเร็จก้าวแรกของลูกๆ ขอให้ลูกๆตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆ นักเรียนทุก ๆ คน

จบการศึกษา