โรงเรียนวัดโคกเมรุ

หมู่ที่ 4 บ้านโคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-408500

จบการศึกษา โรงเรียนวัดโคกเมรุ

จบการศึกษา ยินดีกับความสำเร็จก้าวแรกของลูกๆ ขอให้ลูกๆตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆ นักเรียนทุก ๆ คน

จบการศึกษา