ทำบุญทอดผ้าป่า

ทำบุญ ทอดผ้าป่า วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563
คณะครู บุคลากร นักรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดโคกเมรุ โดยการนำของนางพิมพ์พร ยอดพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเมรุ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดโคกเมรุ
ทำบุญ