โรงเรียนวัดโคกเมรุ

หมู่ที่ 4 บ้านโคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-408500

ทำบุญทอดผ้าป่า

ทำบุญ ทอดผ้าป่า วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563
คณะครู บุคลากร นักรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดโคกเมรุ โดยการนำของนางพิมพ์พร ยอดพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเมรุ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดโคกเมรุ
ทำบุญ