โรงเรียนวัดโคกเมรุ

หมู่ที่ 4 บ้านโคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-408500

บุคคลากร

บุคคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนวัดโคกเมรุ บุคลากรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ที่ให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียน หรืออนาตคของประเทศ

บุคคลากร