โรงเรียนวัดโคกเมรุ

หมู่ที่ 4 บ้านโคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-408500

จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุม ประชุมโรงเรียนวัดโคกเมรุจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกเมรุ และแสดงความยินดีกับครูณัฐพงษ์ รักษามั่น ที่ได้ผ่านประเมินจากครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1

ประชุม