โรงเรียนวัดโคกเมรุ

หมู่ที่ 4 บ้านโคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-408500

โครโมโซม อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

โครโมโซม เมื่อพิจารณาจากกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมข้อที่ … Read more

ร่างกาย อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้หญิงท้องไม่ได้และการทำเด็กหลอดแก้ว

ร่างกาย หลายคู่เตรียมการสำหรับการตั้งครรภ์มาหลายปีแล้ว … Read more

ชีวิต ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการคิดที่สะท้อนจากความเจ็บป่วยทางกาย

ชีวิต เราเชื่อว่าตัวเราเองสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าโรค ร่ … Read more