โรงเรียนวัดโคกเมรุ

หมู่ที่ 4 บ้านโคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-408500

วัณโรคต่อมน้ำเหลือง เกิดจากแบคทีเรียชนิดใดและติดเชื้อผ่านทางใด

วัณโรคต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคติดต่อหรือไม่ วัณโรคต่อมน้ำเ … Read more