โรงเรียนวัดโคกเมรุ

หมู่ที่ 4 บ้านโคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-408500

โครโมโซม อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

โครโมโซม เมื่อพิจารณาจากกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมข้อที่ … Read more