โรงเรียนวัดโคกเมรุ

หมู่ที่ 4 บ้านโคกเมรุ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-408500

ความดันโลหิต ปัจจัยเสี่ยงและการจำแนกประเภทความดันโลหิตสูงในหลอดเลือด

ความดันโลหิต ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือด AH เป็นภาวะที่ม … Read more

ออกกำลังกาย การยืดกล้ามเนื้อและการหายใจอย่างถูกต้อง

ออกกำลังกาย แล้วยืดกล้ามเนื้อทันทีหลัง ออกกำลังกาย จะช่ … Read more